Světový den dovedností mládeže 2018

Světový den dovedností mládeže 2018

V dnešním světě je nárůst nezaměstnanosti mladých lidí jedním z nejvýznamnějších problémů, a to jak pro rozvojové, tak pro evoluční země. (Image Credit: Twitter)


Celosvětově se slaví Světový den dovedností mládeže, který se každoročně koná 15. července. Tento den se slaví, aby se zvýšilo povědomí o důležitosti investic do rozvoje dovedností mládeže. Valné shromáždění OSN rozhodlo v rezoluci A / RES / 69/145 označit 15. červenec za Světový den dovedností mládeže.

V dnešním světě je nárůst nezaměstnanosti mladých lidí jedním z nejvýznamnějších problémů, a to jak pro rozvojové, tak pro evoluční země.V příštím desetiletí je třeba vytvořit nejméně 475 milionů nových pracovních míst, aby bylo možné absorbovat 73 milionů mladých lidí, kteří jsou v současné době nezaměstnaní, a 40 milionů nových ročně vstupujících na trh práce. Neoficiální sektor a tradiční venkovský sektor zůstávají v několika zemích hlavním zdrojem zaměstnanosti.

Podle OSN v současnosti celosvětově dosahují počty pracovníků ve zranitelném zaměstnání 1,44 miliardy. Na zaměstnance ze subsaharské Afriky a jižní Asie připadá více než polovina tohoto počtu, přičemž tři ze čtyř pracovníků v těchto regionech podléhají zranitelným podmínkám zaměstnání.


Mezinárodní společenství stanovilo ambiciózní Agendu pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Vzdělání a odborná příprava se rovněž soustředí na dosažení Agendy 2030. Proto jsou vzdělávání a odborná příprava klíčovými faktory určujícími výsledky na trhu práce.

Organizace spojených národů spolu s WorldSkills.org uspořádaly kampaně #SkillsForAll a #WYSD. Cílem těchto expedic je zvýšit povědomí o významu dovedností pro rozvoj mládeže.