V neděli se v Haryaně přestěhuje sedm důstojníků IAS

Sedm důstojníků IAS bylo v neděli s okamžitou platností převezeno do Haryany.


Navraj Sandhu, další hlavní tajemník (ACS), oddělení spolupráce a bdělosti byl vyslán do oddělení ACS, zemědělství a dobrých životních podmínek zemědělců, uvedl oficiální mluvčí.

Oddělení Jyoti Arora, ACS, vysokého školství a technického vzdělávání byla zveřejněna jako ACS, spolupráce.Anurag Agarwal, generální ředitel a tajemník odboru vysokoškolského vzdělávání, byl jmenován hlavním tajemníkem (PS) pro vysokoškolské vzdělávání a bude se také starat o odpovědnost za technické oddělení PS, řekl mluvčí.

Důstojník IAS Pankaj Agarwal byl vyslán do funkce generálního ředitele pro dodávky a úbytky a také dostal další náklady na komisaře pro dopravu a tajemníka odboru dopravy.


Sreenivas byl jmenován ředitelem a zvláštním tajemníkem pro vysoké školství a bude se také starat o pověření ředitele a zvláštního tajemníka pro technické vzdělávání.

Rippudaman Singh Dhillon byl pověřen výkonným ředitelem společnosti Haryana Warehousing Corporation Ltd.


Atul Kumar, zástupce komisaře ve Faridabadu, dostal další poplatek za komisaře, městskou společnost Faridabad.