Prezident Ramaphosa vystoupí na čtvrté světové konferenci o ženách

Prezident Ramaphosa vystoupí na čtvrté světové konferenci o ženách

Zahajovací čtvrtá světová konference o ženách se konala v čínském Pekingu v roce 1995 a byla přijata Pekingská deklarace - a mezinárodní plán pro dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen. Image Credit: Twitter (@SAgovnews)


Prezident Cyril Ramaphosa dnes dnes promluví na virtuálním setkání na vysoké úrovni u příležitosti 25. výročí čtvrté světové konference o ženách, kterou svolá Valné shromáždění OSN.

Setkání, které se bude konat na téma „Urychlení realizace rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek“, je součástí týdne na vysoké úrovni 75. zasedání Valného shromáždění OSN (UNGA75).Setkání se rovněž koná v kontextu výročí Valného shromáždění na téma „Budoucnost, kterou chceme, Organizace spojených národů, kterou potřebujeme: opětovné potvrzení našeho společného závazku k multilateralismu“.

Setkání bude příležitostí zhodnotit pokrok dosažený při provádění Pekingské deklarace a akční platformy v kontextu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje.


Setkání také poskytne hlavám států a předsedům vlád a dalším vedoucím představitelům příležitost představit konkrétní nová opatření a ukázat závazky k urychlení realizace rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek do roku 2030, a to i na podporu role občanských organizace společnosti a mládež.

Zahajovací čtvrtá světová konference o ženách se konala v čínském Pekingu v roce 1995 a byla přijata Pekingská deklarace - a mezinárodní plán pro dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen.


Deklarace zůstává důležitým nástrojem OSN při prosazování celosvětové agendy žen plného a rovného podílu na hospodářském, sociálním, kulturním a politickém rozhodování a má za cíl vytvořit prostředí, kde jsou vztahy žen a mužů založeny na principu sdílené moci a odpovědnost, ať už na pracovišti nebo v širších národních a mezinárodních komunitách.

(Se vstupy z tiskové zprávy vlády Jihoafrické republiky)